ANGAŽUJEME SA V UDRŽATEĽNOSTI

Angažujeme sa v udržateľnosti

Zelená nie je pre Stonhard nič nového. Stonhard je už viac ako 30 rokov inovátorom v 100% pevných látkach.

Stonhard od roku 2005 zabránil prostredníctvom recyklácie, aby sa 92,7% všetkých vrátených, použitých a vyradených materiálov alebo výrobkov dostalo do odpadu. Naše inovatívne balenie zabraňuje tomu, aby viac ako 4,8 miliónov litrov nádob a plechoviek bolo každoročne uskladnených na skládkach. Už viac ako 10 rokov spoločnosť Stonhard's Maple Shade v NJ nevypúšťa odpadové vody do miestnej komunálnej kanalizácie.

 

ZELENÉ VÝROBKY

Stonblend GSI-G: Epoxidový maltový systém, ktorý mieša recyklované sklenené štiepky do povrchu pre štylizovaný vzhľad a trvalo udržateľné riešenie.

Stonclad GR-G: Všeobecne použiteľný epoxidový maltový systém, ktorý využíva recyklovaný materiál. Ďalším bodom je LEED, kde môže Stonhard pomôcť vášmu projektu získať certifikát LEED.

Stonclad G2: Štvorzložkový polyuretánový maltový systém, ktorý do svojho zloženia pridáva postindustriálne recyklované sklo a rýchlo obnoviteľné materiály.

 

ODSTRÁNENIE OLOVA

Vzhľadom na zdravotné riziká spojené so zlúčeninami olova a chrómu bol odstránený žltý pigment na báze sulfochrómanu olova z výrobného procesu našich náterových farieb Epoplex.

 

NAŠE PROSTRIEDKY SÚ ZELENÉ

Spoločnosť Stonhard vylúčila použitie oxidu chromitého (zlúčeniny chrómu) ako zeleného pigmentu v niekoľkých výrobkoch spoločnosti Stonhard, čo spôsobilo, že tieto produkty sú šetrné k životnému prostrediu (nie sú nebezpečné).

 

NOVÝ VÝVOJ PRODUKTU

Viac ako 90% vývoja nového výrobku a reformulácie sa v posledných rokoch zameriava na uretány na báze vody alebo 100% tuhé epoxidové chemické zloženie. Toto úsilie nielenže poskytuje bezpečnejšie podlahové a náterové výrobky pre priemyselné a komerčné trhy, ale tiež znižuje množstvo nebezpečného odpadu.

Zobraziť certifikát

HOW TO ACHIEVE LEED CERTIFICATION WITH STONHARD

A long-term solution with a long life cycle – Stonhard flooring systems can be used to rehabilitate an existing building and lessen the need for new facilities. Stonhard flooring systems significantly cut down on job-site waste and our crews can follow any and all on-site disposal plans. Further reduce waste up to 85% through Stonhard’s unique packaging that minimizes metal can waste and has premeasured amounts for ease of mixing and disposal.

MATERIAL AND RESOURCES

MR credit: Building Life cycle Impact Reduction

Demonstrate reduced environmental effects during initial project decision-making by reusing existing building resources or demonstrating a reduction in materials use through life-cycle assessment. Option 3

MR credit: Building Product and Disclosure Optimization, Material Ingredients

To encourage the use of products and materials for which life-cycle information is available and that have environmentally, economically, and socially preferable life-cycle impacts. To reward project teams for selecting products for which the chemical ingredients in the product are inventoried using an accepted methodology and for selecting products verified to minimize the use and generation of harmful substances. Option 1.

INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY

EQ credit: Low Emitting Materials

To reduce concentrations of chemical contaminants that can damage air quality, human health, productivity, and the environment. Option 1.

 

    


  • VYBERTE SI TEN SPRÁVNY PRODUKT


  • KONTAKTUJTE NÁS

    Napíšte nám: gherdics@stonhard.com 

                   ALEBO

    zavolajte: +421 915 155 556

  • urethane floors.JPG